logo Cao Dang Sai Gon

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SÀI GÒN

HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN

*Thông tin bắt buộc

1. THÔNG TIN KHẢO SÁT

Bạn biết trang đăng ký này thông qua các kênh nào sau đây?

2. THÔNG TIN THÍ SINH
3. THÔNG TIN XÉT TUYỂN
ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN HK I - LỚP 12:
PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN: TỐT NGHIỆP THPT HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG TRỞ LÊN

Lưu ý: Thí sinh bổ sung bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời khi hoàn tất thủ tục nhập học.

4. CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ

Đợt tuyển sinh: Cao đẳng chính quy 2024

Lưu ý: Nguyện vọng 1 là nguyện vọng bắt buộc

Mã bảo vệ