Hội Thảo Khởi Đầu Du Học Cùng SaigonTech - Hoàn Thành Cử Nhân Đại Học Tại Hoa Kỳ

Hội Thảo Khởi Đầu Du Học Cùng SaigonTech - Hoàn Thành Cử Nhân Đại Học Tại Hoa Kỳ

07.01.2018

08 00 AM

Tòa nhà SaigonTech, Lô 14, Công viên Phần mềm Quang Trung, Q.12, TP. HCM