Hội thảo Khởi đầu du học cùng SaigonTech - Hoàn thành cử nhân đại học tại Hoa Kỳ

Hội thảo Khởi đầu du học cùng SaigonTech - Hoàn thành cử nhân đại học tại Hoa Kỳ

07.01.2018

08 00 AM

Tòa nhà SaigonTech, Lô 14, Công viên Phần mềm Quang Trung, Q.12, TP. HCM